Original on Transparent

EKG Nedir?

Vücuda yapıştırılan elektrotlar aracılı­ğı ile grafiksel olarak kalbin elektriksel aktivitesini kaydeden dalga for­mudur. Elektrokardiyografi (EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasıl­ma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletil­mesi sırasında ortaya çıkan elektriki aktiviteyi milimetrik kağıt üzerine yaz­dırma temeline dayanan bir tetkik yöntemidir.

             Elektrokardiyografi kalbin işlevi­nin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Doğrudan doğru­ya kalp kasının kasılma şeklini gösterir.EKG ile kalbin ritim ve ile­tim bozuklukları belirlene­bilir. Kroner yetmezliği veya infarktüs tanısı konu­labilir. Kalp duvarlarında kalın­laşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir. Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendiri­lebilir. Bazı kalp ilaçları­nın etkileri, elektrolit dengesiz­liği ( özellikle serum potasyum eksikliği veya faz­lalığı ) Kalp dışı hastalıkların kalbe et­kileri araştırılabi­lir.