Original on Transparent

Ekokardiyografi nedir?

       Ekokardiyografi yani EKO, ses dalgaları aracılığıyla kalbin iç yapısıyla fonksiyonlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemine verilen isimdir. Ekokardiyografi kalp ultrasonu olarak da bilinmektedir. Ekokardiyografide ses dalgalarını kalbe ileten bir alet, görüntüleri kaydeden- ölçüm yapan ve ekranı olan bir cihaz kullanılır.

Ekokardiyografi hangi hastalıklarda kullanılır?

      Kalbin yapısal tüm hastalıkların tanısı, (kalp büyümesi, kalp kası hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, hipertansif kalp hastalıkları, kalp yetmezlikleri, kalp zarı hastalıkları, kalp içi kitleler, pıhtılar, kalp tümörleri, doğumsal kalp anormallikleri), ekokardiyografi işlemi ile konur. Ayrıca kalple ilgili cerrahi geçiren hastaların da ileriki rutin kontrollerini yapmak için kullanılmaktadır.

Ekokardiyografi nasıl uygulanır?

     Ekokardiyografide hasta öncelikle sol yanına yatırılır ve hastanın göğüs kafesinin üzerine jel sürülerek transdüer (Prob) kalp bölgesinde dolaştırılır. İşlemde Radyasyon kullanılmaz. Ekokardiyografi bir ultrason teknolojisidir. Ağrısız bir tetkiktir, hastalarda bir yan etkiye neden olmaz. Ekokardiyografi cihazının ekranında kalple ilgili tüm veriler görülebilmektedir. Tüm sonuçlar yine tetkiki yapan kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmektedir.