Original on Transparent

Tansiyon Holter Nedir?

Hastalar günlük aktivitelerini sürdürürken, 24 saat boyunca belirlenen aralıklarda, taşınabilir elektronik bir cihazla tansiyon (kan basıncı) ölçümünün yapılması ve kayıt altına alınmasıdır.

Tansiyon Holter Kimlere Uygulanır?

Tansiyon Holter, kan basıncı takibinde gerekebilen bir incelemedir. Belirli alt ve üst sınırları bulunan kan basıncının yüksekliği (hipertansiyon) veya çok düşüklüğü (hipotansiyon) tansiyon aletleriyle ölçülerek anlaşılabilmektedir. Bazı durumlarda kişinin hastanede yapılan ölçümlerinden başka, günlük yaşamda kendi ortamındaki, hatta uyku sırasındaki ölçümlerinin de bilinmesi gerekmektedir.

Tansiyon Holter Neden Uygulanır?

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) tanısının kesinleştirilmesinde,

Beyaz önlük tansiyonu şüphesi varlığında,

Hipertansiyon tedavisi gören hastalarda tedavinin etkisini ve başarısını değerlendirmek için,

Gece / uyku saatlerinde yüksek tansiyon şüphesi olanlarda,

Çeşitli ölçümlerde bulunan kan basıncının değerlerinde aşırı değişkenlik olduğunda,

Tedaviye direnç gösteren ve hastanede ölçülen kan basıncının yüksek olduğu hastaların değerlendirilmesinde,

Bazı sistemik hastalıklara eşlik eden (diyabet gibi) sinir sistemi bozukluklarının kan basıncına etkisinin değerlendirmesinde tansiyon holter uygulaması gerekmektedir.